Please enable JS

İntranet Yazılım

İzin uygulamaları

Personel bazlı alt-üst ilişkişisi gerekli izinlerin sağlanması

Aktiviteler

İş dışı aktiviteler, satış sonuçları, sosyal gruplar vb. aktivitelerin anonsu

Şirket Bilgileri

Tanımlanmış kişilerce takibi ve paylaşımları

Kişi Kartları

Personelin yaklaşan doğum günü, izinde olup olmadığı gibi bilgilerin saklanması

Veri Güvenliği

Bulut ortamında saklanan, yedeklenen, sonsuzluğa karışan veriler

İntranet Yazılım

Temel oluşturulma amacı, kurum bünyesinde bilgi ve işlemleri paylaşmaktır. Kapalı devre çalışmakta, iş akışındaki işlemleri kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. İstek dahilinde internet ağı ile paylaşımı yapılmakta ve dışarıdan kontrol sistemleri de kurulabilmektedir (extranet).

Kurum bünyesindeki personelin iş seyrini hızlandırma amacıyla kurulmakta ve sistematik, hatasız sonuca odaklanmaktadır. Emniyet tedbirleriyle birlikte kurum/kuruluş içerisindeki bilgiyi dışarıdan herhangi bir göze kapatarak, bünyesi dahilinde işlerini sürdürmektedir. Trafiğin kontrolcüsü denebilecek bir sistem düzenidir.

Abone Bülteni